WARSZTAT: Strategiczne zarządzanie obszarem sprzedaży

Warsztat kierowany jest do menedżerów zarządzających sprzedażą, menedżerów wyższego szczebla i właścicieli przedsiębiorstw, ale również do menedżerów zespołów analitycznych. Ma on na celu zaprezentowanie najważniejszych obszarów koniecznych do budowy efektywnej sieci sprzedaży. Warsztat pokaże, że silosowość funkcjonowania jednostek organizacji ogranicza potencjał rozwoju obszaru sprzedaży i całej organizacji. Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę, między innymi w zakresie:
•    budowania spójnych celów MBO przedsiębiorstwa i efektywnego wsparcia sprzedaży
•    kluczowej roli business intelligence w efektywnym zarządzaniu sprzedażą
•    wykorzystania najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w ramach strategicznego zarządzania sprzedażą
•    umiejscowienia obszaru sprzedaży w procesie planowania finansowego przedsiębiorstwa.
W programie warsztatu:
•    Obszar sprzedaży poza kluczowymi procesami w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa        
     o    Obecnie znane modele budowania strategii
     o    Obecnie funkcjonujące w praktyce procesy planowania finansowego
•    Budowa przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem autorskiego modelu strategicznego zarzadzania sprzedażą CHESS LOGIC®
•    Waga i rola komunikacji wewnętrznej w budowie synergii pomiędzy obszarem sprzedaży a całą organizacją
•    Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi wspierające szefa sprzedaży
•    Rola marki pracodawcy w procesach zarządzania sprzedażą
•    Istotność standardów pracy w budowie efektywności pracowników
•    Budowa przywództwa – rozwiązanie dla pokonania obiekcji klientów
•    Wpływ struktury organizacyjnej na efektywność obszaru sprzedaży
•    Cele sprzedaży – cele całej organizacji
•    Rola business intelligence w budowie efektywnej sieci sprzedaży
      o    Modele CLV – czyli Customer-Life-Time-Value w życiu sprzedaży
      o    Budowa centrum dowodzenia z wykorzystaniem business intelligence


Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z Z