Sprzedaż w centrum strategii przedsiębiorstwa

Światowe trendy wskazują, iż średni okres zatrudnienia na stanowiskach zarządzających sprzedażą ulega coraz głębszej deprecjacji, wynosząc w ostatnich latach zaledwie 18-19 miesięcy. Taki trend jasno wskazuje, iż nie warto rozpakowywać wszystkich osobistych rzeczy,  po objęciu kluczowego stanowiska w sprzedaży.

Mamy do czynienia z taką sytuacją, ponieważ brak realizacji planu przychodowego w organizacji powoduje zazwyczaj, kierowanie wzroku wszystkich osób zarządzających wyłącznie w stronę sprzedaży. Jednostki centralne natomiast,  funkcjonują we własnych silosach, traktując zasoby sprzedaży jedynie jako odbiorców zaplanowanych działań. Tymczasem to sprzedaż powinna być umieszczona w centrum każdej strategii, a funkcjonowanie przedsiębiorstw powinno zostać podporządkowane całkowicie obszarowi, który bezpośrednio pracuje z obecnymi oraz potencjalnymi klientami.

Wystąpienie adresowane jest do menedżerów zarządzających sprzedażą, menedżerów wyższego szczebla oraz właścicieli przedsiębiorstw, wskazując jednoznacznie na:


Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z Z