Przywództwo według Coveya

Główną przewagą konkurencyjną każdej organizacji jest jej kultura organizacyjna. Na jej ostateczny kształt wpływają zachowania liderów, ich charakter oraz kompetencje.
Badania FranklinCovey ujawniają problemy, które są powszechnie spotykane we współczesnych przedsiębiorstwach. Najważniejszy z nich to brak przejrzystej wizji rozwoju lub nieznajomość celów firmy na niższych poziomach organizacji. Biurokratyczne procedury, niedostosowane procesy i struktury utrudniają codzienną pracę. Inny poważny problem to brak zaufania. W konsekwencji, organizacje nie potrafią w pełni wykorzystać  potencjału pracowników.
Warsztat Przywództwo według Coveya jest odpowiedzią na te wyzwania. Proponuje uczestnikom najlepsze praktyki, stosowane przez wybitnych liderów, którzy:
•    wzbudzają zaufanie i na nim opierają swój autorytet, podnosząc w ten sposób zaangażowanie współpracowników
•    wskazują kierunek i sprawiają, że praca zespołów koncentruje się na realizacji najważniejszych celów firmy
•    dostosowują systemy, aby rozwiązania organizacyjne wspierały pracowników w pełnym angażowaniu się w realizację celów przedsiębiorstwa
•    uwalniają potencjał  pracowników.
Warsztat Przywództwo według Coveya to rozwiązanie wykraczające poza ramy przeciętnego warsztatu, gdyż wspiera liderów w praktycznym budowaniu zaufania i wiarygodności. Dzięki nabytym umiejętnościom jasnego definiowania celów i wyzwań, kreowania spójnych systemów oraz wyzwalania energii i uwalniania talentów, liderzy tworzą zespoły umożliwiające organizacji osiąganie kluczowych rezultatów.
W programie:
1.    Reagowanie proaktywne
2.    Relacje win-win
3.    Synergia zamiast kompromisu
4.    Paradygmat niepodzielnej jednostki
5.    Cztery chroniczne problemy i ich rozwiązania
6.    13 zachowań lidera godnego zaufania
7.    Dopasowanie celu nadrzędnego i wizji zespołu
8.    System zarządzania talentami
9.    Procesy kluczowe
10.    Informacja zwrotna od klienta.


Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z Z